Acro-rating kursus

Kursusmål
Opnå rettighed til kunstflyvning (Aerobatic rating) jfr. EASA part-FCL 800

Varighed
5 timer fordelt på 5 lektioner

Forudsætninger
Indehaver af LAPL(A), PPL(A) eller højere
Teori kursus eller teori gennemgået på anden vis

Kursusbevis
Kursusbevis udstedes efter endt kursus. 
TBBST updaterer dit rating-kort med Aerobatic rating, efter anmodning fra LenAir.

Fornyelse
En aerobatic rating skal ikke fornys.